Swoją ofertę kieruję do wielu działów sektora usług turystycznych.

Zobacz, komu pomagam rozwinąć i odświeżyć swoją markę

Moimi klientami są: 

Właściciele biur turystycznych

Przewodnicy lokalni w kraju i za granicą

Piloci

Właściciele agroturystyk, pensjonatów, schronisk młodzieżowych, hoteli i innych obiektów turystycznych

Właściciele restauracji nastawionych na turystów

Firmy przewozowe oferujące transport turystów

Inne osoby, które świadczą usługi turystyczne